Listen to Alborada-WayanakuyAlborada-Wayanakuy
Altun paawaq wayanakuy maypipuniraq kuyanakuy.
Altun paawaq wayanakuy maypipuniraq wayllunakuy.
Maypipuniraq kuyanakuy chaymampunim ripukusaq.
Maypipuniraq wayllunakuy chaymampunim pasakusaq.
More Indian music
O-Loa-Ki-Lee
Tatanka Manantial
Ly-o-lay-ale-loya
Looking far north
Ya Na Hana
Alborada with Ananau
Back to index music

De Nederlandse vlag The Britisch flag
© Copyright Elisabeth 2004 - 2019 / Last update: Febr. 24 2019