Grappige teksten 21

Wanneer een man wil dat zijn vrouw naar hem luistert, hoeft hij enkel maar met een andere vrouw te praten.
Werkelijke kwalen treffen de mensen minder erg dan wat ze zich allemaal in het hoofd halen.
Mannen leven van vergeten, vrouwen van herinneringen.
Het huwelijk functioneert het best, als beide partners een beetje ongehuwd blijven.
Het heden is wel aardig, maar het duurt zo kort.
Het is het best verstandig te beminnen; maar dwaas te beminnen is beter dan in 't geheel niet tot liefde in staat te zijn.
Het is beter op iemand te moeten wachten, hoe lang ook, dan op niemand meer te moeten wachten.
Met de geest is het precies als met de maag: men moet van hem alleen maar dingen vergen die hij verwerken kan.
Als ik de mensen soms hoor zeggen: het leven is hard, vraag ik me altijd af: in vergelijking met wat?
Liefde kost niets maar is onbetaalbaar als je het hebt.
De grootste prestatie in het leven is niet om nooit meer te vallen, maar om iedere keer weer op te staan.
Geen vrouwen, niet drinken, niet gokken, niet roken en niet eten verlengt het leven niet, het lijkt dan alleen langer.
Voor ambtenaren is maandag de zwaarste dag van de week, want dan moeten ze twee blaadjes van de kalender scheuren.
Het komt er bij een diner niet zozeer op aan wat zich op de tafel bevindt, als wel op wat zich op de stoelen bevindt.
Hoe ouder ge wordt, des te meer zult ge lief hebben; Hoe meer ge lief hebt, des te jonger zult ge worden.
Volgende

De Nederlandse vlag The Britisch flag
© Copyright Elisabeth 2004 - 2024 / Laatste update: 04-25-2024