Lijst van in het Nederlands taalgebruik voorkomende afkortingen

A.A Alcoholicus Anonymus
A.B.D. Algemene Bestuursdienst
A.B.P. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
A.C.V. Algemeen Christelijk Vakverbond
A.I.D. Algemene Inspectiedienst
A.I.V.D. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
A.N.P Algemeen Nederlands Persbureau
A.N.W.B Algemene Nederlandse Wielrijdersbond
B.B. Bescherming Bevolking
B.E.B Buitenlandse Economische betrekkingen
B.I.B Bank voor internationale Betalingen
B.K.T Bedrijfs kader Training
B.U.M.A Bureau voor Muziek-Auteursrechten
B.V.D. Binnenlandse Veiligheids Dienst
C.A.O. Collectieve Arbeids-Overeenkomst
C.B.R. Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen
C.B.S. Centraal bureau voor Statistiek
C.D.I.U Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
C.N.V Christelijk Nationaal Vakverbond
C.W.I. Centrum voor Werk en Inkomen
E.C.B. Europese Centrale Bank
E.E.G. Europese Economische Gemeenschap
E.E.R. Europese Economische Ruimte
E.G. Europese Gemeenschap
E.U. Europese Unie
F.B.I. Federal Bureau of Investigation
F.I.O.D. Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
F.N.V. Federatie Nederlands Vakverbond
G.A.B. Gewestelijk Arbeidsbureau
G.G. Gouverneur Generaal
G.S. Gedeputeerde Staten
G.S. Generale Staf
I.A.V. Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging
ID-bewijs Identiteitsbewijs
I.O.C. Internationaal Olympisch Comité
I.V.H.A. stichting Instituut voor Huishoudtechnisch Advies
Naar boven
J.D. Juridische Dienst
J.N.M. Jeugdbond voor Natuur en Milieu
K.B. Koninklijk Besluit
KCT Korps Commando Troepen
K.L.M. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij
K.M. Koninklijke Marine
K.M.A. Koninklijke Militaire Academie
K.N.A.C. Koninklijke Nederlandse Automobiel Club
M.E. Mobiele Eenheid
MET Midden Europese Tijd
M.v.A. Memorie van Antwoord
M.v.T Memorie van Toelichting
P.B.0. Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie
P.G.G.M. Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen
P.G.Z. Preventieve gezondheidszorg
R.A. Rijksarchief
R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
R.K.D. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
R.V.D. Rijks Voorlichtings Dienst
R.W.V. Rijksdienst voor het Wegverkeer
S.E.R. Sociaal Economische Raad
SIMAVI Steun in Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen
S.I.O.D. Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst
S.I.S. Sociaal Informatiesysteem
T.B.S. Terbeschikkingstelling
T.N.O Toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek
U.D.C. Universele Decimale Classificatie
U.W.V. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V.I.T.O. Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek
V.N.G. Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen
V.W.A. Voedsel en Waren Autoriteit
VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
W.A.D. Waterschapsarchieven-database
W.V.C. (Ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Naar boven

De Nederlandse vlag The Britisch flag
© Copyright Elisabeth 2004 - 2024 / Laatste update: 04-25-2024